Оформлення спадщини

         необхідні документи

  • свідоцтво про смерть.
  • довідка про причину смерті (видається медичним закладом) або Витяг з державного реєстру актів цивільного стану (з РАГС) про смерть з зазначенням причини смерті.
  • довідка з ЖЕК про те, що померла особа мешкала на момент смерті за вказаною адресою (необхідна для встановлення місця відкриття спадщини).
  • довідка з ЖЕК про склад сім’ї за Ф-3 на момент смерті.
  • свідоцтво про народження померлої особи (при наявності).
  • свідоцтва про народження, про укладення шлюбу, про розірвання шлюбу, які підтверджують факт родинних стосунків з померлою особою.
  • заповіт (при наявності) з відміткою нотаріуса, який його посвідчив про те, що заповіт не змінено або не скасовано.
  • паспорт спадкоємця.
  • довідки про присвоєння ідентифікаційного номера померлої особи та спадкоємця.
  • документи, що підтверджують право власності на спадкове майно (Свідоцтва про право власності, договори відчуження, державні акти про право власності на землю, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ощадні книжки).